Meindert Reitzes Veldman, Uiltje Tjittes de Jong, Harmen Douwes Woudhuizen, Sijtze Sijtzes Piersma, Wijbren Boekema

MRTRS00060000192

Meindert Reitzes Veldman
1852-09-12
Oldeboorn

Uiltje Tjittes de Jong
1852-06-13
Akkrum

Harmen Douwes Woudhuizen
1852-06-29
Akkrum

Sijtze Sijtzes Piersma
1852-11-05
Oldeboorn

Wijbren Boekema
1852-09-23
Idaarderadeel

Tjibbe Alberts Haasdijk
1852-08-27
Oldeboorn

Reinder Ruurds Koopmans
1852-10-31
Oldeboorn

up