Wopke van der Molen, Johannes de Boer, Hemme Buursma, Take van der Lep, Hartman Rijpstra

MRTRS00011000076

Wopke van der Molen
1853-12-13
Leeuwarden

Johannes de Boer
1853-01-13
Ferwerderadiel

Hemme Buursma
1853-01-01
Barradeel

Take van der Lep
1853-01-31
Ferwerderadiel

Hartman Rijpstra
1853-03-30
Ferwerderadiel

Pieter Waalkes van Borsum
1853-01-12
Ferwerderadiel

Sake Timmermans
1853-11-16
Westdongeradeel

up