Berend de Vries, Teije van der Made, Jeen de Jong, Harmen van der Ploeg, Hendrik Hofstra

MRTRS00060000112

Berend de Vries
1852-08-18
Gorredijk

Teije van der Made
1852-09-09
Gorredijk

Jeen de Jong
1852-11-15
Ureterp

Harmen van der Ploeg
1852-03-11
Ureterp

Hendrik Hofstra
1852-08-12
Langezwaag

Fokke de Groot
1852-07-31
Siegerswoude

Sijtze de Boer
1852-10-15
Duurswoude

up