Thijs Geeles Bakker, Feite Aukes de Haan, Pieter Tjeerds Hoekstra, Cornelis Bosma, Jan Hendriks Kuiper

MRTRS00058000046

Thijs Geeles Bakker
1850-12-16
Haskerland

Feite Aukes de Haan
1850-09-13
Haskerland

Pieter Tjeerds Hoekstra
1850-10-30
Haskerland

Cornelis Bosma
1850-09-27
Wymbritseradiel

Jan Hendriks Kuiper
1850-11-06
Haskerland

Pieter Jager
1850-08-04
Schoterland Oudeschoot

Arend Johan Vegilin van Claerbergen
1850-08-12
Haskerland

up