Lijkele Sipkema, Lieuwe Mantingh, Dirk Slier, Jelmer Ringnalda, Sijbren Groenveld

MRTRS00061000174

Lijkele Sipkema
1853-10-27
Sneek

Lieuwe Mantingh
1853-05-11
Wymbritseradiel

Dirk Slier
1853-07-24
Harlingen

Jelmer Ringnalda
1853-01-13
Sneek

Sijbren Groenveld
1853-07-13
IJlst

Pieter de Boer
1853-02-11
Sneek

up