Pieter Deelstra, Theodore van Tricht, Bartholomeus Feenstra, Andries Aarden, Jan Terpstra

MRTRS00019000149

Pieter Deelstra
1861-10-19
Idaarderadeel

Theodore van Tricht
1861-05-04
Nijmegen

Bartholomeus Feenstra
1861-10-02
Leeuwarden

Andries Aarden
1861-08-15
Leeuwarden

Jan Terpstra
1861-12-28
Leeuwarden

Andries van der Veen
1861-01-22
Leeuwarden

Jan Johannes Smit
1861-12-18
Leeuwarden

up