Jouw Hiemstra, Pieter van der Schaaf, Pieter Hendrik Frolich, Gosse Dijkstra, Douwe van Dijk

MRTRS00019000101

Jouw Hiemstra
1861-08-06
Franekeradeel

Pieter van der Schaaf
1861-03-02
Franeker

Pieter Hendrik Frolich
1861-03-16
Bleiswijk

Gosse Dijkstra
1861-01-12
Menaldumadeel

Douwe van Dijk
1861-04-18
Franekeradeel

Pieter Faber
1861-06-12
Franekeradeel

Klaas Buma
1861-01-28
Ferwerderadiel

up