Andries Andringa, Cornelis van Huizen, Tjeerd van Althuis, Johannes Tangsma, Catharinus Jorna

MRTRS00012000168

Andries Andringa
1854-12-11
Leeuwarderadeel

Cornelis van Huizen
1854-11-25
Leeuwarderadeel

Tjeerd van Althuis
1854-01-14
Menaldumadeel

Johannes Tangsma
1854-08-19
Leeuwarderadeel

Catharinus Jorna
1854-10-21
Leeuwarderadeel

Rinze Spoelstra
1854-09-28
Leeuwarderadeel

Pieter van der Ploeg
1854-08-28
Leeuwarderadeel

up