Luitzen Bonstra, Sjoerd Kamstra, Gaele van der Veen, Sijbren van der Zee, Hendrik van der Schaaf

MRTRS00058000070

Luitzen Bonstra
1850-06-29
Roordahuizum

Sjoerd Kamstra
1850-11-05
Wergea

Gaele van der Veen
1850-02-19
Tytsjerksteradiel

Sijbren van der Zee
1850-07-17
Wergea

Hendrik van der Schaaf
1850-11-22
Grou

Rients Boersma
1850-02-12
Aegum

Jogchum Justusz Zuidema
1850-02-28
Grou

up