Frans Strak, Feike Falkena, Haitje Visser, Jan Smit, Jan Kuperus

MRTRS00054000033

Frans Strak
1846-02-07
Gaasterlân-Sleat

Feike Falkena
1846-12-23
Gaasterlân-Sleat

Haitje Visser
1846-02-07
Gaasterlân-Sleat

Jan Smit
1846-05-28
Gaasterlân-Sleat

Jan Kuperus
1846-03-26
Gaasterlân-Sleat

Sibbele Tjalma
1846-08-07
Gaasterlân-Sleat

Petrus de Winter
1846-04-06
Gaasterlân-Sleat

up