Herke Winder, Gerrit IJpma, Douwe Spoor, Eibert Tigchelaar, Hotze Boersma

MRTRS00058000230

Herke Winder
1850-05-01
Bolsward

Gerrit IJpma
1850-08-30
Pingjum

Douwe Spoor
1850-07-16
Arum

Eibert Tigchelaar
1850-09-07
Kimswerd

Hotze Boersma
1850-06-13
Bolsward

Auke Wierda
1850-07-28
Gaasterlân-Sleat

Cornelis Politiek
1850-07-08
Schraard

up