Geert Bleeksma, Tjitte Roorda, Hessel van der Kolk, Sijtze Bijlsma, Tjibbe Spoelstra

MRTRS00054000065

Geert Bleeksma
1846-12-05
Rauwerderhem

Tjitte Roorda
1846-11-17
Idaarderadeel

Hessel van der Kolk
1846-08-17
Idaarderadeel

Sijtze Bijlsma
1846-08-07
Idaarderadeel

Tjibbe Spoelstra
1846-09-17
Tytsjerksteradiel

Sijbren Nijdam
1846-12-02
Idaarderadeel

Hotze v d Schaaf
1846-01-30
Idaarderadeel

up