IJde Hamstra, Klaas van der Heide, Wijbe Dijkstra, Wijbren Boonstra, Johannes Westerdijk

MRTRS00005000137

IJde Hamstra
1847-07-21
Leeuwarderadeel

Klaas van der Heide
1847-05-09
Leeuwarderadeel

Wijbe Dijkstra
1847-10-25
Leeuwarderadeel

Wijbren Boonstra
1847-01-10
Menaldumadeel

Johannes Westerdijk
1847-05-16
Leeuwarderadeel

Aan Andringa
1847-05-05
Menaldumadeel

Taede Postema
1847-09-14
Leeuwarderadeel

up