Pieter Hoekstra, Geert Jager, Hendrik Wielenga, Heere de Vries, Harmen Okkinga

MRTRS00019000025

Pieter Hoekstra
1861-06-14
Bildt, het

Geert Jager
1861-01-31
Barradeel

Hendrik Wielenga
1861-04-27
Barradeel

Heere de Vries
1861-04-26
Barradeel

Harmen Okkinga
1861-11-02
Barradeel

Martinus Lieuwma
1861-02-24
Barradeel

Luitzen Nieuwland
1861-03-27
Menaldumadeel

up