Meindert van der Meer, Pieter Sijmonsma

MRTRS00019000105

Meindert van der Meer
1861-05-13
Franekeradeel

Pieter Sijmonsma
1861-07-29
Barradeel

up