Teije Osinga, Thomas Bijlsma, Broer Miedema, Klaas van der Veen, Gerrit Molenaar

MRTRS00023000111

Teije Osinga
1865-06-13
Franeker

Thomas Bijlsma
1865-05-11
Franeker

Broer Miedema
1865-05-11
Franeker

Klaas van der Veen
1865-10-31
Franeker

Gerrit Molenaar
1865-02-28
Franeker

Reinder Wijkstra
1865-10-06
Franeker

up