Marten Klazes Bakker, Willem Haijes Sikma, Petrus Kuperus, Sieds Nicolaas Trout, Ludzer Aukes van der Meer

MRTRS00019000217

Marten Klazes Bakker
1861-08-07
Tytsjerksteradiel

Willem Haijes Sikma
1861-04-04
Tytsjerksteradiel

Petrus Kuperus
1861-10-06
Menaldumadeel

Sieds Nicolaas Trout
1861-10-02
Tytsjerksteradiel

Ludzer Aukes van der Meer
1861-07-07
Tytsjerksteradiel

Goffe Freerks Tillema
1861-10-18
Tytsjerksteradiel

Wijtze van der Lei
1861-08-24
Menaldumadeel

up