Durk Jonker, Rommert Wijbes Bakker, Marius Noordhoff, Jacobus Jochemus Proost, Lucas Lutterloff

MRTRS00019000137

Durk Jonker
1861-06-12
Idaarderadeel

Rommert Wijbes Bakker
1861-09-17
Tytsjerksteradiel

Marius Noordhoff
1861-04-15
Leeuwarden

Jacobus Jochemus Proost
1861-04-20
Leeuwarden

Lucas Lutterloff
1861-06-30
Leeuwarden

Johannes Hijlkema
1861-02-05
Leeuwarden

Johannes Schreinhout
1861-06-04
Leeuwarden

up