Pieter Miedema, Sijbout IJsselmuiden, Benedictus Jan Faber, Koop van Dijk, Johannes Kroes

MRTRS00019000089

Pieter Miedema
1861-04-23
Barradeel

Sijbout IJsselmuiden
1861-02-10
Franeker

Benedictus Jan Faber
1861-09-12
Leeuwarden

Koop van Dijk
1861-03-15
Wûnseradiel

Johannes Kroes
1861-07-01
Franeker

Paulus van der Weide
1861-08-14
Barradeel

Jan Jorritsma
1861-02-24
Franeker

up