Jan van der Meulen, Marten Halma, Jacob Akkermans, Jildert Visser, Sape Smits

MRTRS00019000245

Jan van der Meulen
1861-03-02
Westdongeradeel

Marten Halma
1861-09-30
Westdongeradeel

Jacob Akkermans
1861-12-11
Westdongeradeel

Jildert Visser
1861-01-13
Westdongeradeel

Sape Smits
1861-05-31
Westdongeradeel

Sijbren Broeksma
1861-04-28
Westdongeradeel

Pieter Schaaf
1861-08-02
Franeker

up