Fokke Alta, Folkert Park, Sikke Fekkes, Age van Gorkum, Johannes Jacobus de Boer

MRTRS00019000111

Fokke Alta
1861-12-31
Harlingen

Folkert Park
1861-06-29
Harlingen

Sikke Fekkes
1861-11-27
Harlingen

Age van Gorkum
1861-07-17
Harlingen

Johannes Jacobus de Boer
1861-01-12
Harlingen

Benjamin Pais
1861-07-29
Harlingen

Hieltje Boomsma
1861-06-13
Harlingen

up