Wabe Visser, Wijtze van der Zijpp, Lieuwe de Vries, Evert Penning, Fedde Visser

MRTRS00099000075

Wabe Visser
1891-10-22
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Koudum

Wijtze van der Zijpp
1891-03-29
Hemelumer Oldephaert en Noorwolde Koudum

Lieuwe de Vries
1891-12-30
Hemelumer Oldephaert en Noorwolde Oudega

Evert Penning
1891-02-04
Stavoren

Fedde Visser
1891-05-10
Wymbritseradiel

Hendrik van Dam
1891-03-27
Hemelumer Oldephaart en Noordwolde Nijega

up