Jacob Hoogland, Jacob Reitsma, Anne Santhuizen, Hendrik Hager, Bartele de Graaf

MRTRS00102000200

Jacob Hoogland
1894-04-08
Bildt, het

Jacob Reitsma
1894-04-20
Barradeel

Anne Santhuizen
1894-02-19
Ferwerderadiel

Hendrik Hager
1894-03-11
Menaldumadeel

Bartele de Graaf
1894-08-20
Menaldumadeel

Dirk Mulder van Leens Dijkstra
1894-12-24
Menaldumadeel

up