Hendrik Castelein, Sjoerd Hemminga, Jogchum Snoek, Doeke Wijbenga, Sijtze Sietsma

MRTRS00096000091

Hendrik Castelein
1888-05-24
Tytsjerksteradiel

Sjoerd Hemminga
1888-09-11
Idaarderadeel

Jogchum Snoek
1888-03-13
Idaarderadeel

Doeke Wijbenga
1888-01-15
Idaarderadeel

Sijtze Sietsma
1888-09-24
Rauwerderhem

Auke van der Veer
1888-10-23
Idaarderadeel

up