Foeke Kuik, Klaas van der Wal, Foppe Schiphof, Jacob Koelmans, Hendrik Stap

MRTRS00102000047

Foeke Kuik
1894-09-30
St.-Annaparochie

Klaas van der Wal
1894-09-10
St.-Annaparochie

Foppe Schiphof
1894-12-19
St.-Jacobiparochie

Jacob Koelmans
1894-06-28
Vrouwenparochie

Hendrik Stap
1894-09-13
Hallum

Thomas Kingma
1894-10-28
St.-Jacobiparochie

up