Jacobus Hoogeveen, Rintje van der Meulen, Klaas Wijmenga, Gerben Dijkstra, Tjerk Kaastra

MRTRS00102000297

Jacobus Hoogeveen
1894-11-08
Bergum Tietjerksteradeel

Rintje van der Meulen
1894-11-06
Oentsjerk

Klaas Wijmenga
1894-04-04
Sumar

Gerben Dijkstra
1894-04-02
Bergum Tietjerksteradeel

Tjerk Kaastra
1894-01-12
Tytsjerk

Jan van der Wal
1894-02-26
Driesum

up