Gerrit Postma, Dirk Hoornstra, Fokke Blaauwbroek, Jurjen Hempel, Egbert Tip

MRTRS00102000329

Gerrit Postma
1894-12-25
Vledder

Dirk Hoornstra
1894-07-01
Steggerda

Fokke Blaauwbroek
1894-07-01
Noordwolde

Jurjen Hempel
1894-01-28
Wolvega

Egbert Tip
1894-01-02
Wolvega

Roelof Heida
1894-04-14
Wolvega

up