Lijkele de Hoop, Jacob Faber, Sjoerd van der Meer, Auke Paulusma, Auke Visser

MRTRS00102000301

Lijkele de Hoop
1894-01-25
Bergum Tietjerksteradeel

Jacob Faber
1894-09-28
Giekerk Tietjerksteradeel

Sjoerd van der Meer
1894-08-29
Oentsjerk

Auke Paulusma
1894-09-19
Garijp Tietjerksteradeel

Auke Visser
1894-07-09
Berlikum

Tjeerd Hiemstra
1894-01-15
Suwâld

up