Tjebbe Vollema, Jan de Boer, Rommert Jorritsma, Klaas Wijnia, Jan Kooistra

MRTRS00095000082

Tjebbe Vollema
1887-03-07
Hennaarderadeel

Jan de Boer
1887-07-26
Menaldumadeel

Rommert Jorritsma
1887-11-08
Franekeradeel

Klaas Wijnia
1887-02-13
Hennaarderadeel

Jan Kooistra
1887-06-18
Hennaarderadeel

Sible Althuisius
1887-10-15
Hennaarderadeel

up