Pieter van der Weg, Wijtze Veldman, Jan Bulstra, Adrianus Wieling, Ids Zijlstra

MRTRS00102000307

Pieter van der Weg
1894-08-31
Tjerkgaast

Wijtze Veldman
1894-07-21
Oldeboorn Utingeradeel

Jan Bulstra
1894-01-13
Snikzwaag

Adrianus Wieling
1894-04-11
Akkrum

Ids Zijlstra
1894-06-19
Terhorne Utingeradeel

Sijtze Rozenberg
1894-05-07
Akkrum

up