Jan Mulder, Hendrik van der Meulen, Jan de Jong, Krijn van der Wal, Wiebe van Seijen

MRTRS00102000237

Jan Mulder
1894-10-25
Beets

Hendrik van der Meulen
1894-09-18
Beetsterzwaag

Jan de Jong
1894-02-21
Luxwoude

Krijn van der Wal
1894-12-15
Terwispel

Wiebe van Seijen
1894-06-02
Lippenhuizen

Tjerk Veenstra
1894-10-23
Hemrik

up