Taeke Wielinga, Rommert Tjeerdema, Sjouke Hardenberg, Sjouke Brunia, Klaas Reinsma

MRTRS00099000298

Taeke Wielinga
1891-09-14
Wûnseradiel

Rommert Tjeerdema
1891-05-29
Wûnseradiel

Sjouke Hardenberg
1891-07-12
Wûnseradiel

Sjouke Brunia
1891-04-21
Wûnseradiel

Klaas Reinsma
1891-08-03
Wûnseradiel

Hein Gietema
1891-06-01
Lemsterland

up