Gerben Lantinga, Wiebe de Jong, Johannes Bijlsma, Dirk de Boer, Sake Nauta

MRTRS00102000341

Gerben Lantinga
1894-03-27
Achlum

Wiebe de Jong
1894-05-30
Exmorra

Johannes Bijlsma
1894-09-30
Bolsward

Dirk de Boer
1894-01-01
Witmarsum

Sake Nauta
1894-06-07
Makkum

Jochum van der Kooij
1894-09-11
Makkum

up