Thijs Spoelhof, Albert IJpma, Gerrit Dorenveld, Sijbren van der Duim,

MRTRS00102000040

Thijs Spoelhof
1894-11-13
Tzummarum

Albert IJpma
1894-09-20
St.-Annaparochie

Gerrit Dorenveld
1894-01-30
Oosterbierum

Sijbren van der Duim
1894-10-04
Oldeboom Utingeradeel

Thijs Spoelhof
1894-11-13
Tzummarum

Wijtse Tolsma
1894-04-03
Firdgum

Albert IJpma
1894-09-20
St.-Annaparochie

Wijtse Tolsma
1894-04-03
Firdgum

Gerrit Dorenveld
1894-01-30
Oosterbierum

Sijbren van der Duim
1894-10-04
Oldeboom Utingeradeel

up