Klaas Hantje van Dijk, Karst van der Sluis, Sijbren Bootsma, Folkert de Jong, Arjen Buwalda

MRTRS00099000304

Klaas Hantje van Dijk
1891-12-28
Wûnseradiel

Karst van der Sluis
1891-09-08
Menaldumadeel

Sijbren Bootsma
1891-09-28
Wûnseradiel

Folkert de Jong
1891-03-16
Leeuwarden

Arjen Buwalda
1891-04-05
Wûnseradiel

Pier van de Witte
1891-02-11
Wûnseradiel

up