Sieds Veenstra, Warner Veltman, Karst Pieters, Klaas Feenstra, Gerrit Elverdink

MRTRS00102000296

Sieds Veenstra
1894-12-24
Bergum Tietjerksteradeel

Warner Veltman
1894-12-18
Sumar

Karst Pieters
1894-11-26
Eestrum Tietjerksteradeel

Klaas Feenstra
1894-03-25
Nijega

Gerrit Elverdink
1894-08-19
Garijp Tietjerksteradeel

Pieter Kloetstra
1894-07-28
Bergum Tietjerksteradeel

up