Jan Dokkum, Folkert van der Zee, Rinze van der Meulen, Marten de Boer, Gerben Woudstra

MRTRS00081000074

Jan Dokkum
1873-08-03
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Warns

Folkert van der Zee
1873-03-26
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Warns

Rinze van der Meulen
1873-02-01
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Hemelum

Marten de Boer
1873-12-07
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Warns

Gerben Woudstra
1873-01-18
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Schare

Petrus de Lange
1873-11-05
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Molkwierum

up