Klaas de Haan, Sijtze Grijpstra, Jan de Wilde, Doede Miedema, Thijs Harm Prins

MRTRS00102000211

Klaas de Haan
1894-07-28
Metslawier

Sijtze Grijpstra
1894-05-28
Ternaard

Jan de Wilde
1894-05-06
Nijkerk Oostdongeradeel

Doede Miedema
1894-09-13
Ee

Thijs Harm Prins
1894-05-09
Hantumhuizen

Jelle Turkstra
1894-11-12
Anjum

up