Geeugjen de With, Dirk Bijlsma, IJsbrand de Haan, Willem Scheper, Anne Stuiver

MRTRS00102000019

Geeugjen de With
1894-08-11
Luinjeberd

Dirk Bijlsma
1894-06-19
Heerenveen

IJsbrand de Haan
1894-08-12
Gersloot

Willem Scheper
1894-12-23
Terband

Anne Stuiver
1894-02-16
Terband

Pier Epema
1894-07-03
Wirdum

up