Tjitze de Vries, Jan Kerkhof, Luitzen Stoelwinder, Lammert Hoogeveen, Sake de Vries

MRTRS00102000249

Tjitze de Vries
1894-03-05
Heerenveen

Jan Kerkhof
1894-08-14
Hoornsterzwaag

Luitzen Stoelwinder
1894-05-15
Oudehorne

Lammert Hoogeveen
1894-12-10
Rohel

Sake de Vries
1894-03-09
Nieuwehorne

Nanne Woudstra
1894-11-29
Oudeschoot

up