Klaas Voerman, Jacob de Vries, Jan Spoelstra, Kasper Heeres, Harke Hoogterp

MRTRS00022000140

Klaas Voerman
1864-06-23
Wûnseradiel

Jacob de Vries
1864-01-03
Harlingen

Jan Spoelstra
1864-03-05
Harlingen

Kasper Heeres
1864-03-08
Harlingen

Harke Hoogterp
1864-05-02
Barradeel

Willem van der Meulen
1864-08-10
Harlingen

up