Haije van der Burg, Jelle Oostra, Jan Beetstra, Ale van Tuinen, Anne Pel

MRTRS00058000011

Haije van der Burg
1850-02-16
Easterlittens

Jelle Oostra
1850-02-09
Beers

Jan Beetstra
1850-06-21
Rauwerderhem

Ale van Tuinen
1850-09-03
Easterlittens

Anne Pel
1850-05-11
Bildt, het

Tjerk Joustra
1850-01-25
Baard

Abe Wieringa
1850-05-23
Boazum

up