David Hendrik Barends, Johannes Antonius Barlag, Wilhelmus Lodewijk van den Barg, Arnoldus Johannes Barewijk, Joannes Hendricus Barendsen

MRSAA00241000039

David Hendrik Barends
1911-11-27
Amsterdam

Johannes Antonius Barlag
1911-01-11
Amsterdam

Wilhelmus Lodewijk van den Barg
1911-07-07
Amsterdam

Arnoldus Johannes Barewijk
1911-05-01
Amsterdam

Joannes Hendricus Barendsen
1911-03-05
Amsterdam

Ferdinand Heinrich Lodedewijk Barendse
1911-07-17
Poerwokerto NI

up