Wijbe Dijkstra, Otte Idzenga, Jan Bouma, Sijbren Beeksma, Gerben Pieter Terpstra

MRTRS00093000083

Wijbe Dijkstra
1885-10-08
Hennaarderadeel

Otte Idzenga
1885-02-03
Hennaarderadeel

Jan Bouma
1885-11-27
Hennaarderadeel

Sijbren Beeksma
1885-02-14
Hennaarderadeel

Gerben Pieter Terpstra
1885-11-01
Hennaarderadeel

Pier Hemstra
1885-03-17
Hennaarderadeel

up