Johannes van der Horst, Sjoerd Faber, Johann Carl Wilhelm Siegert, Eeuwe van der Veen, Jetze Visser

MRTRS00078000222

Johannes van der Horst
1870-07-18
Sneek

Sjoerd Faber
1870-02-05
Sneek

Johann Carl Wilhelm Siegert
1870-03-31
Sneek

Eeuwe van der Veen
1870-02-07
Wymbritseradiel

Jetze Visser
1870-08-25
Sneek

Tjeerd de vries
1870-12-29
Sneek

up