Reinder Woudstra, Jacobus Joustra, Rein Kamstra, Rintje Tjallema, Sikke de Vlas

MRTRS00054000012

Reinder Woudstra
1846-07-03
Baarderadeel

Jacobus Joustra
1846-02-20
Baarderadeel

Rein Kamstra
1846-12-25
Baarderadeel

Rintje Tjallema
1846-04-02
Baarderadeel

Sikke de Vlas
1846-03-08
Baarderadeel

Riemer Wieringa
1846-06-18
Baarderadeel

Pieter Terpstra
1846-05-05
Baarderadeel

up