Johannes van Balen, IJpe Dorhout, Age Hempenius, Wijbe Hornstra, Taeke Bijlsma

MRTRS00058000075

Johannes van Balen
1850-12-29
Grou

IJpe Dorhout
1850-11-13
Wergea

Age Hempenius
1850-05-14
Warten

Wijbe Hornstra
1850-12-29
Friens

Taeke Bijlsma
1850-06-24
Grou

Klaas Schukken
1850-08-26
Grou

Eesge de Jong
1850-10-12
Wergea

up