Harmen Hager, Piet Reitsma, IJtzen Beintema, Lipke bij de Leij, Dirk van Dijk

MRTRS00045000224

Harmen Hager
1887-11-04
Bildt, het

Piet Reitsma
1887-04-13
Utingeradeel

IJtzen Beintema
1887-11-05
Leeuwarden

Lipke bij de Leij
1887-03-24
Leeuwarderadeel

Dirk van Dijk
1887-09-16
Ferwerderadiel

Jan Kalsbeek
1887-05-16
Leeuwarderadeel

up