Reinder IJntema, Sijs Renema, Johannes Schoonbergen, Otto Baarda, Doede Bakker

MRTRS00047000126

Reinder IJntema
1889-01-17
Wûnseradiel

Sijs Renema
1889-01-10
Harlingen

Johannes Schoonbergen
1889-10-07
Harlingen

Otto Baarda
1889-02-22
Harlingen

Doede Bakker
1889-02-18
Harlingen

Sjoerd Zwanenburg
1889-03-22
Harlingen

up