Walle Looijenga, Lucas Sijtsma, Georgius Wassenaar, Petrus Siepersma, Tjeerd Jansen

MRTRS00058000014

Walle Looijenga
1850-12-12
Weidum

Lucas Sijtsma
1850-08-15
Boazum

Georgius Wassenaar
1850-04-16
Hilaard

Petrus Siepersma
1850-10-09
Wûnseradiel

Tjeerd Jansen
1850-05-13
Baard

Freerk Dijkstra
1850-12-24
Weidum

Doede Sijtsma
1850-02-28
Hilaard

up